Category: DEFAULT

Efendi - Aşık Kul Ahmet* - Aşık Kul Ahmet (Cassette)

8 thoughts on “ Efendi - Aşık Kul Ahmet* - Aşık Kul Ahmet (Cassette) ”

  1. Kırşehirli Aşık Said ( – ) şiirleri; Koca Ragıp Paşa Şiirleri; Kör Beşti (Azerbaycan Kelbecer Kadın Aşık 19 yy) Köroğlu Şiirleri; Kul Ahmet Maraş Pazarcık Şiirleri; Kul Aşık (Aşık- Miskin Aşık) YY Şiirleri; Kul Çulha (Aşık) Şiirleri; Kul Gazi Şiirleri; Kul Himmet Üstadım Şiirleri.
  2. Cüneyd Kosal Hakkında Bilgi: Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi Hakkında Bilgi: Proje Sorumlusu / Project Coordinator: Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL Proje Yöneticisi / Editor: Mustafa Birol ÜLKER Hazırlayan / Prepared by: Cüneyd KOSAL, Filiz ŞATIROĞLU, Neslihan ARACI GÜLER Dijitale Aktarma / Scanned By: Şüheda TOKAT, Şevki BAYKUŞ, Serkan KURU, S. Volkan KURU, Sedat ÇOBAN.
  3. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Kul Hikmet, Noksani, Talibi, Emrah gibi şairler tek kişi olarak biliniyor veya bunlara ait Şeyh Feyzullah Efendi ölünce () tekkenin irşat pos-tuna 19 yaşlarında oğlu Cemaleddin Efendi () (Esen), Ahmet Şükrü; Aşık Pervane'nin Şiirleri, Halk Bilg. Haber., 1(7), , s
  4. Asıl adının Mustafa olduğu tahmin edilmektedir. Mahlası ise Kayıkçı (Köprülü ) ya da Kul’dur (Elçin 49); ama köle, yeniçeri, âşık gibi anlamları olan “Kul”un mu yoksa “Kayıkçı”nın mı bu âşığın mahlası olduğunu kesin bir şekilde söylemek mümkün değildir.
  5. Tasavvuf kültürünü araştırma ve yaşatma derneği. Canlı yayın tarihleri: Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre) Cumartesi: -
  6. Kul Hasan başta Aşık Meçhuli olmak üzere yöresindeki birçok aşığın yetişmesine katkıda bulundu. Ayrıca Aşık Veysel’in () yaşamına ilişkin çekilen bir filmde Veysel rolünü oynadı. Kul Hasan’ın şiirlerinin bir bölümü» Yirminci Yüzyılın İnsanlarıyız«() adıyla kitap olarak yayımlandı.
  7. Ahmet Efendi’nin “ùehit” lakabıyla anılması bu olay sebebiyledir (Uz ). Ahmet Efendi’nin katli sırasında Hadim’de bulunan veya bir ekilde onu tanımı olan Kul Mustafa, Ahmet Efendi’nin katlinin oluturduğu infiale bigâne kalmayarak ona bir ağıt yakmıtır.
  8. Kul Ahmed'im gönül versem Bağrında gülünü dersem Senden gayrı yar seversem Öldür beni öldür beni Aşık Kul Ahmet yılında Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Bozlar Köyünde doğdu. Adı Ahmet'tir soyadı Kartalkanat'tır. Kul Ahmet mahlasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *